Arduino ile Potansiyometre Kullanımı
> Blog > Arduino > Arduino ile Potansiyometre Kullanımı
Arama
5.09.2021
Arduino ile Potansiyometre Kullanımı

Potansiyometre Nedir? Çalışma Mantığı

Potansiyometre, aslında çevremizde her gün kullandığımız cihazların neredeyse hepsinde mevcut olan bir devre elemanıdır. Örneğin, müzik setimizin ses seviyesini değiştirmek için çevirdiğimiz düğme bir potansiyometredir. En basit açıklama ile potansiyometre, değerini elimizle çevirerek ayarladığımız bir dirençtir. Mikrokontrolcü uygulamalarında ise genellikle gerilim bölücü olarak kullanılır.

Potansiyometreyi bir yöne çevirdiğimizde yan yana olan iki bacağının direnci değişir. Bunu bir multimetreyle ölçerek görebiliriz. Biz bu uygulamamızda ise 0 ile 5V arasında voltaj değişimini sağlamak için potansiyometre kullanacağız.

 

Arduino İle Potansiyometre Kullanımı ve Bağlantısı

Gerekli malzemeler:

  • Arduino UNO
  • Breadboard
  • 10 kΩ potansiyometre
  • İki ucu erkek jumper kablo

 

Uygulamamızın ilk adımında sadece analog giriş pininden gelen gerilimin sayısal karşılığını seri porttan okuma işlemini yapacağız. Devremizi bu şekilde kuruyoruz:

 

Bu şekilde bağlantı yapıldığında, potansiyometremizin orta bacağında 0-5V arası değişen bir gerilim alabiliriz.

Şimdi yazacağımız kodla bu gerilimin sayısal karşılığını seri porttan görebileceğiz.

#define potpin A0 //Potansiyometreyi A0 pinine tanımlıyoruz

int deger = 0; //"Değer" adlı 0 başlangıçlı bir değişken tanımlıyoruz

void setup() {

  Serial.begin(9600); //9600 Baund bir seri haberleşme başlatıyoruz

  Serial.println("Pot Deger Okuma"); //Seri monitörde bir kez gönderilen bir mesaj tanımlıyoruz

}

void loop() {

  deger = analogRead(potpin); //"Değer" değişkeni potansiyometrenin değerini okuyup buna göre değişir

  Serial.println(deger); //Okunan değer seri monitörde mesaj olarak gönderilir

  delay(100); //Bu işlem 100 milisaniye aralıklarla yapılır

}

Bu yazdığımız kodu Arduino’muza yükledikten sonra seri port ekranını açıyoruz ve potansiyometremizi çevirmeye başlıyoruz.

Değerlerdeki değişimi görebilirsiniz:

 

 

Sizde potansiyometre kullanarak birbirinden farklı projeler elde edebilirsiniz.