17.09.2021
Arduino ile Radar Yapımı

Bu projemizde arduino ile sonar yapımını göreceğiz. Alında proje bir servo motor ve ultrasonik sensör projesidir. Geçtiğimiz derslerde yaptığımız sensör ve servo motor uygularını birleştirerek yeni bir proje yapacağız.

MALZEMELER

  1. Arduino Uno
  2. HC-SR04 Ultrasonik Sensör
  3. Servo Motor
  4. Sensör Tutucu (Zorunluluğu Yok)

Malzemelerimizi şemamızdaki gibi birleştirdikten  sonra tek yapmamız gereken kodlarımızı yazıp arduino uno’ya yüklemek.

Kodlar:

#include <Servo.h>.

 

const int trigPin = 7;

const int echoPin = 8;

 

long duration;

int distance;

Servo myServo;

 

void setup() {

  pinMode(trigPin, OUTPUT);

  pinMode(echoPin, INPUT);

  Serial.begin(9600);

  myServo.attach(9);

 

}

 

void loop() {

  for(int i=15;i<=165;i++){ 

  myServo.write(i);

  delay(30);

  distance = calculateDistance();

 

  Serial.print(i);

  Serial.print(",");

  Serial.print(distance);

  Serial.print(".");

  }

  for(int i=165;i>15;i--){ 

  myServo.write(i);

  delay(30);

  distance = calculateDistance();

  Serial.print(i);

  Serial.print(",");

  Serial.print(distance);

  Serial.print(".");

  }

}

 

int calculateDistance(){

 

  digitalWrite(trigPin, LOW);

  delayMicroseconds(2);

 

  digitalWrite(trigPin, HIGH);

  delayMicroseconds(10);

  digitalWrite(trigPin, LOW);

  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

  distance= duration*0.034/2;

  return distance;

}