C# Şartlı Dallanma Yapıları İf Else Kullanımı
> Blog > C# Dersleri > C# Şartlı Dallanma Yapıları İf Else Kullanımı
7.10.2021
C# Şartlı Dallanma Yapıları İf Else Kullanımı

If-else yapısı diğer programlama dillerinde olduğu gibi C#’da da, koşullu dallanma ifadesi olarak kullanılmaktadır. Programda alternatifli durumlarla karşılaşıldığında, duruma özgü komutların işletilmesini sağlar. Dallanma işlemlerinde programcıların en çok tercih ettiği yapıdır. If yapısının kendi içerisinde birçok farklı kullanımı bulunmaktadır.

If komutu verilen bir şartı gerçeklemesi ya da gerçekleşmemesi durumunda belirtilen kodların çalışmasını sağlayan yapıdır.

if (şart)

  {

komutlar;

  }else

  {

komutlar;

  }

Yukarıda kullanım şeklini paylaştığımız yapıda. İf parantezlerinin içerisine gerçekleşen veya gerçekleşebilecek olan koşulun kontrolünü yapıyoruz. Koşulumuz sağlandığı durumda if koşulunun süslü parantezlerinin içerisine girip koşul sağlandıktan sonra yapılacak olan işlemleri gerçekleştiriyoruz. İf koşulunun gerçekleşmediği durumda ise else koşulunun içerisine girip gerçekleşmeyen koşul ile alakalı işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz.

ÖRNEK:

int a = 5;

int b = 7;

if(a+b > 30){

Console.WriteLine(“Tebrikler”);

} else{

Console.WriteLine(“Başarısız!”);

Yukarıda belirttiğimiz örnekte a v b değişkenlerimizin değerlerinin toplamı 30 sayısından büyük ise tebrikler yazısı değil ise consolumuzda başarısız yazısı yazacaktır.

Ayrıca if else yapılarında birden fazla koşul denetimi yapılabilmektedir bunun için yapmamız gereken:

if (şart)

  {

komutlar;

  }

  else if (şart)

  {

komutlar;

  }

  else

  {

komutlar;

  }

Şeklinde son koşula kadar else if kullanmaktır.