7.10.2021
C# Döngüler For Döngüsü

Oluşturmuş olduğumuz algoritma yapısında tanımlayacağımız koşul yapısının sağlandığı durumlarda döngümüzün çalışmasını ve çalıştıktan sonra yine koşul içerisinde belirlediğimiz işlemin gerçekleşmesini sağlayan bir kavramdır.

Teorik olarak karmaşık bir gibi gelse de örnekler ile oldukça basit ve kullanışlı olduğunu göreceksinizdir.

Başlangıç değerinin ve koşulun belirtilebilmesi amacıyla bir değişken kullanılır.

for(ifade1;kosul;ifade2) //;Kullanılmaz!

{

                komut1;

                komut2;

}

 

Kullanım mantığını açıklayacak olursak.

1- Bir başlangıç değeri girilir.

2- Girilen değer esas alınarak bir koşul yazılır.

3- İfade ile koşulun arasındaki işlem için ikinci ifade girilir.

4- Koşul sağlanıncaya kadar olan işlemler ise komut olarak yazılır.

 

Şimdi birkaç örnek ile pekiştirelim:

int toplam = 0;

for (int i = 0; i <= 1000; i++)

{

    toplam += i;

}

Console.WriteLine("Toplam = {0}", toplam);

Örnekte 0’dan 1000’e kadar olan sayıların toplamı i<=1000 koşulunu sağlayana kadar toplanmaktadır.

 

int tektoplam = 0, cifttoplam = 0;

 

for (int i = 0; i <= 100; i++)

{

    if (i % 2 == 1) tektoplam += i;

 

    else cifttoplam += i;

}

Console.WriteLine("Tek Sayıların Toplamı = {0}", tektoplam);

Console.WriteLine("Çift Sayıların Toplamı = {0}", cifttoplam);

Örnekte 1 ile 100 arasındaki tek ve çift sayıların toplamını bulup sonucu ekranda göstermektedir.