7.10.2021
C# Foreach Döngüsünün Kullanımı

foreach, dizi (array) ve koleksiyon (collection) tabanlı nesnelerin elemanları üzerinden ilerleyen, iterasyon gerçekleştirerek bu elemanlara erişip iş katmanınızı oluşturabileceğiniz bir döngüdür.

Bu döngünün genel kullanımı aşağıdaki gibidir:

foreach (tip değişken in koleksiyon)

{

yapılacak işler

}

Çeşitli örnekler ile foreach döngüsünü kavrayalım:

            string[] personeller = {"Ahmet KAYA","Murat KURŞUN","Elif BAYRAM",

                                "Can YILDIRIM","Serhat ÇAL"};

            foreach(string eleman in personeller)

            {

                Console.WriteLine(eleman);

            }

Yukarıdaki örnekte Foreach döngüsü kullanılarak string bir dizi oluşturulup bu dizinin elemanlarının yazdırılması işlemi yapılmıştır.

ÇIKTISI:

Ahmet KAYA

Murat KURŞUN

Elif BAYRAM

Can YILDIRIM

Serhat ÇAL

-

Mantığı foreach parantezlerinin içerisine oluşturmuş olduğumuz dizinin atamasını ataması yeni değişkene atayıp döngü içerisinde işlemlerimizi gerçekleştirmektir.

 

Şimdi daha kapsamlı bir örnek yapalım:

int[] dizi = new int[15];

            Random ran = new Random();

            for(int i=0;i<dizi.Length;i++)

            {

                dizi[i] = ran.Next(1,100);

            }

            int kucuk = dizi[0];

            int buyuk = dizi[0];

 

            foreach (int value in dizi)

            {

                Console.WriteLine(value);

                if (value < kucuk)

                {

                    kucuk = value;

                }

                if (value > buyuk)

                {

                    buyuk = value;

                }

            }

            Console.WriteLine("En büyük değer : {0}", buyuk);

            Console.WriteLine("En küçük değer : {0}", kucuk);

15 elemanlı bir diziye 1-100 arası rasgele değer atarak bu diziyi Foreach döngüsü kullanarak yazdırma ve dizi içindeki en büyük ve en küçük değerini yazdırma işlemi..

ÇIKTISI:

8

15

32

79

99

1

53

48

92

30

15

45

67

85

21

En Büyük Değer: 99

En Küçük Değer: 1