8.10.2021
C# While Döngüsü Kullanımı

While döngüsü içerisindeki koşul sağlandığı sürece tekrar eder. Koşul yanlış olduğunda veya tamamlandığında döngüden çıkılır. While döngüsü döngünün kaç kez döneceğinin tahmin edilemediği durumlarda tercih edilir. En başta belirtilen şart tutmaz ise döngü hiç dönmeyebilir, tutması halindeyse defalarca dönebilir.

 

While döngüsünün kullanımı:

while(koşul)

{

 //yapılacak işlemler;

 //Arttırma veya Azaltma işlemi

}

Yukarıda belirtildiği durumda while parantezlerinin arasına gerçekleşmesini istediğimiz koşulu yazıyoruz. Koşul true (aktif) ise koşul içerisinde yaptırmak istediğimiz işlem tekrar dönmeye devam edecektir.

NOT: Yapmış olduğumuz işlem gerçekleştiği taktirde döngünün tekrardan dönmesini engellemek için break komutu kullanılır.

 

While Döngüsü ile Alakalı Örnekler:

 

Ekrana rakamları tersten azaltarak yazan C# programının kodlarını while döngüsü ile yazımı.

int i=9;

while(i>-1)

{

 Console.WriteLine(i);

 i--;

}

 

Kullanıcıdan 10 defa sayı isteyen ve bu sayıları toplayan programı while döngüsü ile yazımı:

int toplam=0, sayi, sayac=0;

while (sayac < 10)

{

    Console.Write("Sayı: ");

    sayi = int.Parse(Console.ReadLine());

    toplam += sayi;

    sayac++;

}

Console.WriteLine(toplam);

Console.ReadKey();

 

Kullanıcı 0 (sıfır) girene kadar kullanıncın girdiği sayıyı ekrana yazdırma:

int sayi=1;

while (sayi!=0)

{

Console.Write("Bir sayı giriniz--->");

sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.WriteLine("Girdiğiniz sayı = {0}", sayi);

}