8.10.2021
C# Dizi Array Nedir ?

Programlarımız üzerinden değişkenler oluştururuz, oluşturduğumuz bu değişkenlerin içerisinde verileri tutmayı amaçlarız. Ancak benzer tipte ortak değerler için sürekli değişken oluşturmak yerine dizi tanımlaması yaparak değerlerimizi programımıza tanıtabiliriz.  Teorik olarak tanımlayacak olursak; bellek üzerinde aynı türde veriler tutabildiğimiz veri yapılarına diziler(arrays) denilmektedir.

 

C# Dizi Oluşturma :

veriTipi [] diziAdı = new veriTipi [elemanSayısı];

Dizileri bu şekilde bir tanımlarız. Tabi bu tanımlama için bir eleman sayısı belirtmeden de dizi referansı oluşturmak isteyebiliriz.

 

Birkaç örnek ile dizi konusunu pekiştirelim:

int[] sayilar={4,5,-15,22,-34,3,0,7,43,100}; 

int toplam=0; 

foreach(int sayi in sayilar) 

  if (sayi%2 ==0) 

     Console.WriteLine(sayi); 

Yukarıdaki örnekte tanımlanan sayılar dizisi içerisindeki çift sayıları ekrana yazdıran c# kodlarını yazdık.

Ekran çıktısı:

4

22

-34

0

100

Bu örneğimizde ise tanımlanan sayılar dizisi içerisindeki sayıların negafit, pozitif ve işaretsiz olma durumlarını yanına yazdıran c# kodunu göreceksiniz:

int[] sayilar={4,5,-15,22,-34,3,0,7,43,100}; 

int toplam=0; 

foreach(int sayi in sayilar) 

  if (sayi>0) 

     Console.WriteLine(sayi + " Pozitif"); 

  else if (sayi<0) 

     Console.WriteLine(sayi + " Negatif"); 

  else 

     Console.WriteLine(sayi + " İşaretsiz"); 

Ekran çıktısı:

4 Pozitif

5 Pozitif

-15 Negatif

22 Pozitif

-34 Negatif

3 Pozitif

0 İşaretsiz

7 Pozitif

43 Pozitif

100 Pozitif