9.10.2021
C# Array Resize Kullanımı

Diziler dinamic olarak boyutlandırılamayacağı için Array.Resize yöntemi kullanılabilir. Array.Resize yöntemi diziyi farklı bir boyutta yeniden ayırır ve eski dizi öğelerini yeni diziye kopyalar.  Böylelikle boyutlandırılma özelliği olmayan diziler bu yöntem ile yeniden boyutlandırılmış olur.

Array.Resize Kullanımı:

string[] ad=new string[2];

ad[0]="Ahmet";

ad[1]="Kaya";

Array.Resize(ref ad,3);

ad[2]="AKM";

ÖRNEK:

 

int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };

           

            for (int i = 0; i < numbers.Length; i++)

            {

                Console.Write(numbers[i]);

            }

            Console.WriteLine();

            Array.Resize(ref numbers, 5);        

            for (int i = 0; i < numbers.Length; i++)

            {

                Console.Write(numbers[i]);

            }

Yukarıdaki örnekte numbers dizisinin öğeleri Array.Resize ile uzunluğu 5 olan yeni bir tek boyutlu dizi ile değiştirilmiştir.