9.10.2021
C# Metot Nedir ve Nasıl Oluşturulur ?

Programın herhangi bir yerinde kullanmak için belirli bir işi yerine getirmek amacıyla tasarlanmış alt programlara metot denir. Metotlar, programlarımız için esneklik sağladıklarının yanı sıra, sürekli aynı kod satırlarını tekrar etmemizin önüne geçmektedir. Metodun iş yapması için kendisini çağıran metottan aldığı bilgilere parametre(argüman), kendisini çağıran fonksiyona döndürdüğü bilgiye ise geri dönüş değeri (return value) denir.

 

Metot Bildirimi

[Erişim Belirleyicisi] [Geri Dönüş Değerinin Tipi] [Metot Adı] (Parametreler)

{

    // Gövde

}

 

Erişim Belirleyicisi: Metoda olan erişimin sınırlarını belirlemektedir.

Private: Sadece tanımlandığı sınıf içerisinden erişilebilir.

Public: Her yerden erişilebilir.

Internal: Sadece bulunduğu projede erişilebilir.

Protected: Sadece tanımlandığı sınıfta ya da o sınıfı miras alan sınıflardan erişilebilir.

Parametreler: Metodun çalışırken ihtiyaç duyduğu çağıran fonksiyondan gönderilen bilgileridir.

 

Metot Çağrımı

Aynı sınıf içerisindeki metotlar birbirlerine direk çağrıda bulunabilir. Farklı sınıftan bir metoda çağrıda bulunabilmek için o sınıftan bir nesne oluşturmak gerekir. Fakat metot static ise nesne oluşturmadan, sadece metodun hangi sınıfta olduğu belirtilerek metoda erişilebilir.

class Sinif1

{

    public int Topla1(int sayi1, int sayi2)

    {

        return sayi1 + sayi2;

    }

}

class Sinif2

{

    public static int Topla2(int sayi1, int sayi2)

    {

        return sayi1 + sayi2;

    }

}

class Program

{

    public static int Topla(int sayi1,int sayi2)

    {

        return sayi1 + sayi2;

    }

    static void Main(string[] args)

    {

        // Main ile aynı sınıf içerisinde bulunan Topla() metodu çağrıldı.

        Console.WriteLine(Topla(5, 15));

        // Sinif1 içerisinde yer alan Topla1() metodu çağrıldı.

        Sinif1 s1 = new Sinif1();

        Console.WriteLine(s1.Topla1(5, 15));

        // Sinif2 içerisinde yer alan Topla2() metodu çağrıldı.

        Console.WriteLine(Sinif2.Topla2(5, 15));

    }

}

 

Metot Yazarken Nelere Dikkat Etmeliyiz ?

  • Metotlara olabildiğince az görev verilmelidir.
  • Metoda vereceğimiz ad kullanım amacını özetleyecek biçimde olmalıdır.
  • Metot çok fazla parametre almamalıdır.