9.10.2021
C# Metot Türlerinin Kullanımı

Metot kavramını içerisinde mutlaka bilmemiz gereken konular vardır. Bunlar metot türleridir. Metot türlerini alt başlık olarak ele alırsak daha iyi anlayacaksınızdır.

 

Parametresiz Metotlar

C# parametresiz metotlar tanımlanırken içerisinde bulunan kod parçalarının çalıştırılmasına herhangi bir parametre değerine bağlı olmadan imkan veren metot türleridir.

 

Geriye Değer Döndüren Metotlar

İşlem sonucunda sahip olduğu veri tipinde bir değer döndüren metot türüdür. Geriye değer döndüren metot örneğini kullanıcıdan alacağımız ‘string’ veri tipinde değerleri alarak geriye çıktı vermesini istediğimiz zaman yazacağımız kod dizisi şu şekilde olacaktır;

 

static void Main(string[] args)

        {

            // Değişken Tanımlaması:

            string ayrac = new string('-', 20);

            int a = 50, b = 100;

            // Metot Tanımlaması:

            int geriyeDegerDonduruyorum()

            {

                return a += b;

            }

            Console.WriteLine(ayrac+" -> Merhaba! -> A({0}) += B({1}) işlem sonucunda yeni A değerimiz {2} olur. {3}",a,b,geriyeDegerDonduruyorum(),ayrac);

        }

Oluşturmuş olduğumuz bu int veri tipinde geriye değer döndüren parametre almayan bir metottur. Biz bu tür geriye değer döndüren metotları kullanırken return anahtar sözcüğünü kullanmamız gerekmektedir.

 

Geriye Değer Döndürmeyen Metotlar

C# Metot türleri başlığı altında void metotlar olarak da bilinirler. Bu metot içeriğinde geriye değer döndüren metotlarda olduğu gibi return anahtar sözcüğü kullanılmaz. Genellikle bir işlemi çalıştırmak, bir işlemi defalarca yazdırmak yerine tek bir metot aracılığı ile yazdırmak istediğimiz zaman kullanırız.

 

Parametre Alan Metotlar

C# Parametre Alan Metotlar, kullanmaları için metot oluşturulurken parametre tanımladığımız zaman, oluşturduğumuz metot içerisinde tanımlanan parametre kullanılarak kod dizilerinin çalıştırılmasını sağlayan metot türüne denir.

 

Geriye Değer Döndüren Parametreli Metotlar

Parametre almadan geriye değer döndüren metotlardan pek farkı yoktur. Oluşturduğumuz veri tipinde ve tanımladığımız parametreleri kullanarak geriye bir değer döndürmeyi sağlayan metot türüne C# geriye değer döndüren parametreli metotlar denir. Bu konu için örneğimizi şu şekilde gerçekleştirebiliriz:

 

// Değişken Tanımlaması:

            string ayrac = new string('-', 20);

            int x, y;

            // Metot Tanımlaması:

            int toplamaYap(int ilkdeger, int ikincideger)

            {

                return ilkdeger + ikincideger;

            }

            // Metot Çıktısını Görelim:

            Console.Write(ayrac + " -> İlk Değeri Girin: ");

            x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.Write("-> İkinci Değeri Girin: ");

            y = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine(ayrac + " -> X({0}) + Y({1}) işlem sonucu {2} oluyor. {3}", x, y, toplamaYap(x, y),ayrac);

        }

Bu örnek üzerinde kullanıcıdan klavyeden iki adet değer int veri türünden değer girmesini istiyoruz. Girilen ilk değer ile ikinci değerleri toplatarak işlem sonucunu geriye döndürüyoruz.

 

Geriye Değer Döndürmeyen Parametreli Metotlar

Bu işlemleri ilerleyen zamanlarda birlikte programlar oluştururken bize işlem sonucunda bazı bilgi, hata veya uyarı mesajlarını konsoldan çıktı olarak vermesini istediğimiz zaman kullanabiliriz. Bu işlemi daha iyi görebilmek için programımız üzerinde giriş yapan kullanıcı hakkında konsol ekranında bize bilgi çıkışı gösterecek örnek bir metot tanımlaması gerçekleştirelim.

static void Main(string[] args)

        {

            // Değişken Tanımlaması:

            string ayrac = new string('-', 20);

            // Metot Tanımlaması:

            void consoleLog(string kullaniciAdi)

            {

                string tarihVerisi = DateTime.Now.ToString();

                Console.WriteLine(ayrac + " < Console Log Sistemi > "+ayrac+" -> İşlemi Gerçekleştiren: "+kullaniciAdi+" -> İşlem Tarihi: "+tarihVerisi+" "+ayrac);

            }

            // Metot Çıktısını Görelim:

            consoleLog("Ahmet");

        }