9.10.2021
C# Class Oluşturma

Normal hayatta bir işe başlarken çeşitli bölümler vardı. Bu bölümlerde onunla alakalı işlemleri gerçekleştirir. Örneğin bir inşaat firmasında kalıp, sıva, fayans, elektrik, su vb. işlemler ayrı ayrı planlanır. Kodlamada da aynı mantık vardır. Bir nesneyi oluşturacak ortak ve benzer özelliklere sahip metot, fonksiyon veya davranışların bir araya gelerek oluşturdukları bir bütün olarak tanımlayabiliriz.

Class Oluşturma:

Class IlkSınıfım

{

// GEREKEN İŞLEMLER

}

 

Örnek Kullanım:

 

Aşağıda görmüş olduğunu örnekte meyve adında bir class oluşturup sadece bu class ile alakalı işlemleri gerçekleştiriyoruz. Meryvenin rengi,tadı ve adı gibi özellikleri ile işlem yapıyoruz.

class Meyve

        {

            public string renk;

            public string tad;

            public string ad;

 

            public void meyveozellikleri()

            {

                Console.WriteLine("Meynin rengi {0}, tadı {1} ve adı da {2}", renk, tad, ad);

            }