26.10.2021
C# Console Örnekleri

Kullanıcıdan 2 sayı isteyerek bu sayıların toplamını, farkını, çarpımını ve bölümünü ekranda gösteren basit C# Console Örneği.

static void Main(string[] args)

        {

            double sayi1, sayi2, toplam,fark,carpim,bolum;

            Console.Write("1. Sayı : ");

            sayi1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

            Console.Write("2. Sayı : ");

            sayi2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

            toplam = sayi1 + sayi2;

            fark = sayi1 - sayi2;

            carpim = sayi1 * sayi2;

            bolum = sayi1 / sayi2;

            Console.WriteLine("{0} ve {1} Sayısının Toplamı : {2}", sayi1, sayi2, toplam);

            Console.WriteLine("{0} ve {1} Sayısının Farkı : {2}", sayi1, sayi2, fark);

            Console.WriteLine("{0} ve {1} Sayısının Çarpımı : {2}", sayi1, sayi2, carpim);

            Console.WriteLine("{0} ve {1} Sayısının Bölümü : {2}", sayi1, sayi2, bolum);

            Console.ReadKey();

        }

ÇIKTI:

1. Sayı : 15

2. Sayı : 4

15 ve 4 Sayılarının Toplamı : 19

15 ve 4 Sayılarının Farkı : 11

15 ve 4 Sayılarının Çarpımı : 60

15 ve 4 Sayılarının Bölümü : 3,75

 

Kullanıcının girdiği sayının %18 ini bulup yazdıran basit C# Console örneği.

static void Main(string[] args)

        {

            double sayi,sonuc;

            Console.Write("Sayıyı Girin : ");

            sayi = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

            sonuc = sayi * 18 / 100;

            Console.WriteLine("Girilen sayının %18' i : {0}", sonuc);

            Console.ReadKey();

        }

ÇIKTI:

Bir Sayı Giriniz: 124

Girilen Sayının %18’i : 22,32

 

Girilen sayının 0-100 arasında olup olmadığını kontrol eden Console örneği.

static void Main(string[] args)

        {

            int sayi;

            Console.Write("Sayıyı Girin : ");

            sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            if(sayi>=0 && sayi<=100)

            {

                Console.WriteLine("Girilen sayı 0-100 aralığında");

            }

            else

            {

                Console.WriteLine("Girilen sayı 0-100 aralığında değil");

            }

            Console.ReadKey();

        }

ÇIKTI:

Bir Sayı Girin : 15

Girilen sayı 0-100 aralığında 

 

Girilen 2 sayıdan büyük olanını bulan Console örneği:

        static void Main(string[] args)

        {

            int sayi1, sayi2;

            Console.Write("1. Sayı : ");

            sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.Write("2. Sayı : ");

            sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            if(sayi1>sayi2)

            {

                Console.WriteLine("1. Sayı Büyük");

            }

            else if(sayi1==sayi2)

            {

                Console.WriteLine("İki Sayı Eşit");

            }

            else

            {

                Console.WriteLine("2. Sayı Büyük");

            }

            Console.ReadKey();

        }

ÇIKTI:

1. Sayı: 15

2. Sayı: 3

1. Sayı Büyük

 

Kullanıcının girdiği sayının yine kullanıcının girdiği % değerini hesaplayan ve gösteren C# Basit Console Örneği:

static void Main(string[] args)

        {

            double sayi,yuzde, sonuc;

            Console.Write("Sayıyı Girin : ");

            sayi = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

            Console.Write("Yüzdeyi Girin : ");

            yuzde = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

            sonuc = sayi * yuzde / 100;

            Console.WriteLine("Girilen sayının % {0}' i : {1}",yuzde, sonuc);

            Console.ReadKey();

        }

ÇIKTI:

Sayıyı Girin: 100

Yüzdeyi Girin: 50

Girilen sayının %50'i : 50